شواهدی از قابلیت تشخیص صدا در iOS 5 بتا ۵ !

پس از بررسی نسخه بتا ۵ (ios beta 5) از ای او اس که دیشب ریلیز شد٬ شواهدی از قابلیت تشخیص صدا یافت شده است .
یکی از کاربران سایت 9to5ma به صورت تصادفی به قابلیتی در سیستم مسیج بر خورده است که اظهار دارد این سیستم ” تشخیص صدا ” میباشد.
در این قابلیت امکان تبدیل گفتار به متن وجود دارد .

او در این باره عکس هایی نیز منتشر کرده است که حرف های وی را اثبات میکند .