آیفون 5 در راه است

شما می دانید: هیچکس هیچ اطلاعاتی از سخت افزار و قابلیت های نسل بعدی آی فون ندارد ولی شایعات بسیار زیاد بودند و هستند. یک گروه ایده ی خلاصه کردن تمامی این شایعات را در یک گرافیک داشت، چیزی که به ما اجازه دیدن تمامی امکانات را می دهد.   به گفته کارشناسان، ...