فروشگاه CVS و Rite و استفاده از سیستم پرداخت اپل

هفته گذشته گزارش های متعددی نشان دادند که داروخانه های زنجیره ای  CVS و  Rite به منظور جلوگیری از استفاده و گسترش سیستم پرداخت اپل یا  Apple Pay سیستم پرداخت های NFC را در خیلی از فروشگاه ها از کار انداخته است . امروز مجله نیویورک تایمز گزارش کرد که هر دو داروخانه مورد نظر استفاده از سیستم پرداخت اپل را  در فروشگاه های خود در سراسر کشور غیرفعال کرده اند.

applepaytouchid

سخنگوی شرکت دارویی  Rite گفت که این شرکت هیچ وقت به صورت رسمی خدمات سیستم پرداخت اپل را در فروشگاه های خود راه اندازی نکرده است و و هیچ گونه سیستم پرداخت با موبایلی را نیز تایید نمی کند و در حال حاضر در حال بررسی سیستم پرداخت اپل است و ممکن است به زودی امنیت آن را تایید کند.

نمایندگان CVS هنوز به در خواست مصاحبه نیویورک تایمز پاسخ نداده اند ، اپل هم هنوز هیچ اظهار نظری در باره این فروشگاه نداشته است. با این حال مدیر عامل شرکت تولید کننده MasterCard Ed McLaughlin گفته است که این حق مشتریان است که بتوانند به راحتی با گوشی خود پرداخت هایشان را انجام دهند و به نفع این دو فروشگاه بزرگ است که خدمات پرداخت اپل را تایید کرده و به فروشگاه های خود بازگردانند.

بسیاری از افراد بر این باورند که اقدامات Rite و غیر فعال کردن سیستنم پرداخت اپل توسط CVS به مشارکت این دو فروشگاه و همکاری های آن با شرکت بازرگانی MCX مربوط می شود که این شرکت هم دربرگیرنده خرده فروشی های بزرگی چون  Walmart, Best Buy, و Gap می باشد و اگر پس از بررسی ها این دو فروشگاه سیسنتم پرداخت اپل را تایید کنند راهی برای گسترش این سیستم باز خواهد شد.

Apple Pay هفته گذشته راه اندازی شد و بیش از 200,000 مکان پذیرفته اند که از این خدمات پشتیبانی کنند ، یکی از بزرگ ترین حامیان سیستم پرداخت اپل شرکت Walgreens می باشد که رقیب جدی برای دو فروشگاه  CVS و  Rite در ایالات متحده محسوب می شود و هم اکنون 8 هزار خرده فروشی مربوط به این فروشگاه زنجیره ای در سراسر ایالات متحده وجود دارد.

macrumors