پروژه اتومبیل های اپل؛ خودروهای بدون سرنشین

بر طبق سری گزارشات دیروز در مورد “تیم تحقیقاتی محرمانه ” در شرکت اپل بر روی ماشین الکترونیک، رویرتر در حال حاضر اعلام کرده است که پروژه ی اتومبیل الکترونیک بدون سرنشین  متعلق به خود شرکت اپل می باشد بر طبق گفتگوهای شنبه  این ژورنال:

 ابر فناوری اپل در حال یادگیری  چگونگی ساخت خودورهای الکترونیک بدون سرنشین است و در حال مذاکره با کارشناسان و تامین کنندگان تجهیزات اتومبیل میباشد .

همچنین منبع رویتر اعلام کرده است کوپرتینو سازنده کالیفرنیایی تلفن همراه ،کامپیوتر و ساعت در حال بررسی است که چگونه یک وسیله نقلیه کامل که منحصرا با اجزای نرم افزار اتومبیل ساخته نشده است طراحی میگردد.

رویتر اضافه کرد که شرکت اپل اعلام درخواست کمک زیادی از سازندگان خودرو نکرده است. طبق منابع ادعا شده ، توانایی  ساخت اتومبیل های بدون سر نشین متضاد با گزارش منتشر شده توسط ژورنال وال استریت  است که اظهار کرده است اتومبیل بدون سرنشین بخشی از امور مهم نیست.

منبع رویتر مبنی بر صنعت اتومبیل صحبت میکند نه اینکه  مستقیما از شرکت اپل اطلاعات بگیرد بنابراین تکمیل منابع آن هنوز ناکامل است.

شرکت اپل تنها شرکت سازنده خودروهای بدون سرنشین نخواهد بود ،همانطور که گوگل سال هاست که روی این پرژوه کار میکند و همچنین پروسه های مهمی را در این راستا انجام داده است.شرکت های بزرگ خودرو سازی همچنین روی این تکنولوژی کار میکنند که میتواند موجب گردد که خودرو های آنان مستقل تر گردند.

google_self_driving_car

نمونه اتومبیل بدون سرنشنین شرکت گوگل

 

گزارش ژورنال وال استریت   که در روز گذشته متشر شده است جزئیات منصفانه تری از امور شرکت اپل می باشد و یادآور شده است که Tim Cook  این پروژه را سال پیش تصویب کرده است.

مهندس Former Ford  و معاون طراحی قدیمی شرکت اپل “Steve Zadesky ” اجازه داده است تا تیمی با بیش از 1000 کارمند  در داخل خود شرکت تشکیل شود تا بر روی این موضوع در محل Silion Valley  که جدا از ساختمان اصلی اپل می باشد کار کنند.

macrumors