5 تمرین کارآمد و کالری سوز با تردمیل

از تردمیل خود با شدت و جدیت بیشتری استفاده کنید از تردمیل خسته شده اید؟ نتیجه ای که انتظار داشته اید از آن نگرفتید ؟ زمان آن رسیده است که از تردمیل خود با شدت و جدیت بیشتری استفاده کنید. تمرینات تردمیل می تواند کارآمد ترین، پر چالش ترین و کالری سوز ...