Yelp خدمات درمانی عرضه می کند !

کسب اطلاعات درمانی و بیمارستانی از طریق Yelp مردم زیادی در سرتاسر دنیا به خصوص کشور ایالات متحده آمریکا به Yelp وابسته شده اند و از آن اطلاعات زیادی را کسب می کنند . از جمله پیدا کردن اطلاعات رستوران ها و هم چنین نظر مردم درباره آن رستوران و ... ...