تبدیل ساعت اپل به کلید درب منزل !

صاحبان ساعت اپل به تازگی امکان جدید و باورن کردنی را تجربه می کنند که زندگی شان را آسان تر می کند : کلید دیجیتالی بر روی مچ دست! این عملکرد جدید به کمک August Smart Lock و از طریق آپدیت جدید آیفون بر روی ساعت ها فعال می شود که به کمک ...