آيفون 5s : ویژگی ها و مشخصات آیفون جدید اپل

حال كه شايعاتي مبني بر معرفي آيفون 5s نسل جدید آیفون اپل در 10 سپتامبر در اواخر شهریور ماه به گوش مي رسد، بهترين موقعيت است كه در مورد ويژگي ها و مشخصات احتمالي و شايعات و حدس هاي پيرامون آیفون جدید اپل صحبت كنيم. اپل با انتشار اولين آيفون در ...