آخرین کانسپت ها و عکس های iWatch C و iWatch S

شواهد بسیار زیادی حکایت از معرفی آی واچ در همین سال جاری میلادی می‌کنند. نه فقط شایعاتی که می گویند اپل در حال کار بر روی برنامه Healthbook برای آی واچ است بلکه اسخدام‌های کلیدی که اخیرا شرکت اپل انجام داده است می‌تواند نوید این خبر را بدهد که اپل ...