چاپ سه بعدی , برنامه جدید نظامی ارتش انگلستان

چاپ سه بعدی، تکنولوژی نسبتا جدیدی است که بخواهیم نخواهیم اکنون فراگیر شده و دیگر کم کم از آن در ساخت ابزار ها و قطعات کاملاً حساس نیز استفاده می شود؛ حتی یک جت جنگی در  ارتش هوایی سلطنتی انگلستان ! با توجه به گزارش بی بی سی روز که امروز [دوشنبه] ...