با Matter به تصاویر خود اشیاء سه بعدی اضافه کنید

آپدیت هفتگی App Store اپل رسید، با ارائه یک برنامه رایگان برای این هفته. این هفته، با Matter به تصایر خود رنگ و بوی جدید و اشیاء جالب سه بعدی اضافه کنید. ایده اصلی Matter خیلی ساده است. یک تصویر درون برنامه بارگزاری می‎کنید، و بعد می‎توانید طرح‎ها و اشیاء مختلف ...