کدام مدل آیپد مناسب شماست (ipad model)

کدام مدل آیپد مناسب شماست؟ البته با سوال هایی کلی در مورد  گنجایش حافظه ای سایز نمایشگر آسان به نظر می رسد! مدل های زیادی از آی پد وجود دارد که هر کدام توانایی وقابلیت خود در زمینه ای دارند.شما باید بسته به نیاز خود انتخاب کنید! برای بعضی فضای حافظه ، کارایی و ...