اینتل کدام را انتخاب میکند؟ اندروید یا ویندوز

اینتل، این سازنده چیپ قصد دارد تا با تبدیل اندروید به یک سیستم عامل همه جانبه تب و تاب بازار داغ گجتی دنیا را در دست بگیرد...! اگر کوچکترین شکی بر این که اینتل می خواهد اندروید و ویندوز را یکی کند وجود داشت، دیگر از بین رفت! با قرارملاقاتی که ...