مکینتاش 30 ساله شد ! جشن اپل در کوپرتینو

30 سال پیش در چنین روزی، مکینتاش اصلی چشمانش را به این دنیا باز کرد و با خود قرار گذاشت دنیا را تغییر دهد. امروز 30 مین سالگرد تولد مک دوست داشتنی است . تولد مکینتاش در شهر کوپرتینو برگزار میشود، به همین مناسبت هم اپل یک نوشته در صفحه ...