اپل شرکت خدمات تلویزیونی Matcha را خريداري كرد

اوايل تابستان، سايت Matcha كه يك سايت كشف ويديو است بدون هيچ توضيحي از كار افتاد و تنها يك پيغام براي كاربرانش داشت: «خدمات اين سايت ديگر دردسترس نيست». اين پيغام پاياني بود بر خدمات اين سايت كه روي پيشنهاد فيلم ها و برنامه هاي تلويزيوني تمركز داشت. حال همه ...