چرا 15 درصد مردم آمریکا از اینترنت استفاده نمی کنند؟

سرویس های ایمیل ، جامعه مجازی فیسبوک و چت کردن به صورت ویدیویی تنها وارد محدودی از کاربرد های گسترده اینترنت است که 15 درصد از مردم آمریکا در هر روز از زندگی خود آن ها را از دست می دهند دلیل آن هم کاملا واضح است : چون آن ...