رایگان : بازی Shadowmatic : با سایه بازی پازل‎ها را حل کنید

App Store هر هفته به روز رسانی می‎شود و این هفته هم از این قضیه مستثنی نبوده است، معنای این حرف این است که وقت این رسیده است یک اپلیکیشن رایگان برای این هفته داشته باشیم. این هفته شما می‎توانید از بازی Shadowmatic که یک بازی به سبک سایه بازی است ...