10 راه خوب برای داشتن اندام مناسب بدون رفتن به باشگاه

تمریناتی بدون رفتن به باشگاه آیا از همان حرکات قدیمی در باشگاه ها خسته شده اید؟ پیوستن به یک باشگاه ورزشی می تواند یک راه فوق العاده برای داشتن تناسب اندام مناسب باشد اما تنها راه نیست. شما می توانید انواع تمرینات مختلف را در خانه یا بیرون از خانه انجام دهید ...