گوگل و سامسونگ تدابیر امنیتی جدید می اندیشند

به دلیل به وجود آمدن نگرانی های امنیتی درباره اندرویید ، گوگل و سامسونگ در حال حل کردن مشکلات امنیتی دستگاه هایی هستند که تولید می کنند ... آن ها این پروژه جدید و مهم را به وسیله آپدیت های پی در پی و مکرر انجام می دهند . با توجه ...