رایگان : بازی Shadowmatic : با سایه بازی پازل‎ها را حل کنید

App Store هر هفته به روز رسانی می‎شود و این هفته هم از این قضیه مستثنی نبوده است، معنای این حرف این است که وقت این رسیده است یک اپلیکیشن رایگان برای این هفته داشته باشیم.این هفته شما می‎توانید از بازی Shadowmatic که یک بازی به سبک سایه بازی است ...