پر کاربرد ترین پسورد های سال 2014

به احتمال زیاد شما گمان می کنید که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی مردم نسبت به تدابیر امنیتی برای حفظ اطلاعات ، کاربران از پسورد های قوی و مطمئنی برای اکانت های خود استفاده می کنند . اما نه این طور نیست ... به نظر اینگونه نمی آید . ...