تجهیز شدن نسل بعدی ماشین ها به ترمز اتوماتیک

پس از کمربند ایمنی و کیسه هوا ، ترمز اتوماتیک از ویژگی های استاندارد جدید است . گروهی از خودروسازان بزرگ که بیش از نیمی از فروش خودرو در آمریکا را تشکیل می‌دهند، ترمز اضطراری اتوماتیک را به شکل استاندارد در خودروهای جدید آمریکایی عرضه می‌کنند. در یکی از بزرگترین اقدامات ...