اپل باید نشان دهد قدرت اول تکنولوژی است

سهام شرکت اپل به غیر از فروش مالیات آخر سال و بحران اقتصادی ، در انتهای سال 2012 به شدت سقوط کرد. بعضی از افراد بر این باور هستند که دلیل آن این است که این کمپانی دیگر نمی داند که چگونه نوآوری به خرج دهد ، اما این درست ...