استیو جابز و خودروسازی ایده آل

مدیر عامل پیشین اپل برای خود الگوهای خاصی داشت. الگوها و الگوریتم هایی که موجب موفقیت شرکت اپل و بروز پدیده هایی چون آیپد و آیفون شد. حال بد نیست گفته های استیو جاب را در مورد اتومبیل و خودروسازی بررسی کنیم. شاید اگر او مدیر عامل یک شرکت خودروسازی ...