ایمیل گروهی در آیفون و آیپد با برنامه connect

ما اخیرا پستی در مورد نحوه ساخت لیست ارسال گروهی در آیفون و آیپد منتشر کرده بودیم. در این مطلب قصد داریم نحوه ارسال ایمیل گروهی از طریق آیفون را آموزش دهیم. شاید شما فکر کنید که فرستادن ایمیل گروهی از آیفون بسیار سرراست و آسان است، اما متاسفانه اینچنین ...