با برنامه catcher مچ جاسوس آیفون خود را بگیرید

آیا شما یک دوست فضول دارید؟ آیا دیگران تمایل به خواندن پیام های شما دارند؟ آیا کسی برنامه های آیفون شما را باز می کند؟ در ادامه می توانید با برنامه catcher مچ جاسوس آیفون خود را بگیرید.Catchr نام برنامه ایست که فعالیت های انجام شده روی آیفون شما را ضبط ...