دوربین کروی روبه پیشرفت نوکیا در دنیای واقعیت مجازی

در طی سالی که گذشت ، ما شاهد پیشرفت قابل توجه هدست های دنیای واقعیت مجازی یا virtual reality  بوده ایم ؛ اما برای اینکه هر یک از این هدست ها موفق شوند ، نیاز دارند که محتوای VR یا واقعیت مجازی را در خود داشته باشند. نوکیا امیدوار است ...