گوگل و نقشه اش برای تصاحب آیفون و راهکار های اپل برای جلوگیری

با اینکه هم اکنون اندروید روی 75 درصد از تلفن های هوشمند فروخته شده قرار دارد و کمپانی های اپل و سامسونگ در کشاکش و جنگ در دادگاه بر سر تعیین جایگاه فروشنده برتر هستند ، جنگ تلفن های هوشمند معمولا با دستگاه های فروخته شده ارزیابی می شود. اپل ...