با توییک ChargePulse،می‌توانید متوجه شارژ شدن آیفون خود شوید

با آنکه زمان شارژ آیفون علامت رعد و برق کوچکی در کنار آیکون باتری ظاهر می‎شود، با اینحال بازم تشخیص سریع اینکه دستگاه من دارد شارژ می‎شود یا خیر، برایم سخت است. به هر دلیلی، همیشه یک چند ثانیه‎ای برای من طول می‎کشد تا متوجه آیکون رعد و برق، که ...