Siri نمی‎تواند برای ساعت اپل صبر کند

اگر پاسخ‎هایی که دستیار صوتی دستگاه‎های اپل یعنی Siri در رابطه با سوالات مرتبط با ساعت اپل می‎دهد، پاسخ‎هایی باشد که بشود به آن‎ها استناد کرد، باید گفت که مهندسان اپل Siri را نیز جزء موارد آماده سازی خیلی دقیق برای رسیدن ساعت اپل در ماه آوریل، قرار داده‌اند. اگر شما ...