ThingCharger ؛ اولین سرپریز صرفه جویی هوشمند در دنیا

این روز ها همه مان از چندین گجت در  کاربرد ها و نقش و نگار های گوناگونی استفاده می کنیم که در طول روز باید شارژ شوند. پس اگر شما هم مجموع تعداد پریز های موجود داخل اتاق یا سالن تان به تعداد انگشتان دست هم نیست، این پست را ...