پد هوشمند شارژ و همگام سازی ؛ پتنتی نو از اپل

چندی پیش از شایعه ی شارژ خورشیدی آیفون 6 برایتان نوشتیم و گفتیم که احتمال ارائه ی چنین سرویسی برای اپل وجود خواهد داشت اما اپل کار را از آیفون فراتر برده و گویا قصد دارد آن را فراگیر کند! این پد خیالی به دستگاه شما امکان شارژ یا همگام سازی ...