پرچم دار بعدی اپل یعنی iPhone 6 چگونه خواهد بود

پرچم داران جدید اپلی، یعنی iPhone 5C و iPhone 5S تنها چند ماه است که وارد دنیای اسمارت فون ها شده اند، اما چه خوب و چه بد بودند کاری نداریم (:دی)، الان کانون توجه ها به برنامه جدید اپل، برای نسل جدید آیفون هاست. که انگاری در اواخر سال ...