فیسبوک در حال جایگزینی اینباکس Other

آیا شما هم از این قضیه در عذاب هستید زمانی که پیامی از کاربران فیسبوک که دوست آن‎ها نیستید دریافت می‎کنید وارد قسمت Other اینباکس شما می‎شود، یعنی جایی که به سادگی فراموش می‎شوند؟ اگر این چنین است، خوشحال خواهید شد که طبق گفته‎ی دیوید مارکوس (David Marcus) در روز 3 ...