سبک مدیریت تیم کوک از نگاه کتاب Haunted Empire جدید

وال استریت ژورنال امروز گزیده‌ای از کتاب جدید خبرنگار پیشین خود به نام  Yukari Iwatani Kane منتشر کرده است، این کتاب جدید Haunted Empire, Apple After Steve Jobs نام دارد و نگاهی تازه به شیوه و روش مدیریت تیم کوک دارد. آقای کین در این کتاب می‌نویسد; زمانی که تیم کوک ...