ایکس باکس وان شما هم صدا می دهد؟ راه حل اینجاست

شاید گیمر ها از قبل به خوبی به یاد بیاورند، کمی قبل از این که تاریخ ایکس باکس وان برای رونمایی برنامه ریزی شود، ما شکایاتی از گیمر ها داشتیم که اذعان می کردند ، ایکس باکس وان بلوری شان هنگامی که یک دیسک را وارد می کنند صدای های ...