چگونه تمام اطلاعات آیفون خود را پاک کنیم؟

به گزارش اپل سنتر شما باید تمام اطلاعات حساس خود را قبل از اینکه گوشی قدیمی خود را به دیگری بدهید، پاک کنید. این بسیار مهم است قبل از اینکه بخواهید گوشی آیفون قدیمی را بفروشید یا به دیگری هدیه دهید، تمام اطلاعات مهم آن را پاک کنید. اگر این ...