اگر گوشی شما کامل شارژ نشده باشد TSA اجازه پرواز را به شما نمیدهد

TSA  معادل (Transportation Security Administration) اداره امنیت حمل نقل این قانون را عملی کرده است . اگر شما در ده سال گذشته در یک هواپیما بوده اید پس شانس خوبی را داشته اید زیرا در حال حاضر محدودیت های متفاوتی برای پرواز ها قرار گرفته است که برای مسافران به ...