با GoFish Cam می‌توانید تصاویر 1080p بدون لرزش تهیه کنید

دوربین GoFish با طناب‌هایی که در اطراف خود دارد لرزش را به حداقل می‌رساند اگر بتوانید یک دوربین GoPro را به طناب ماهی‌گیری خود ببندید و با آن از از زیر آب فیلم بگیرید چه احساسی خواهید داشت؟ اگر تکان خوردن‌های دوربین که بر اثر جریان آب اتفاق می‌افتد نبود تماشای ...