هدیه ارزشمند گوگل برای افراد مبتلا به دیابت

خدا نکند شما دیابتی باشید، اما اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده شما هم به این دنیای خطرناک قدم گزاشته باشید، حتما می دانید که باید در طی روز چندین بار قند خون تان را چک کنید و مراعات میزان قندی که مصرف می کنید را نیز داشته باشید. از جایی که ...