تایید واقعی بودن ماشین الکتریکی خودکار اپل

اپل شایعه کرده است که تیمی در حال حاضر مدتی می شود در حال کار بر روی ماشین های اتوماتیکی هستند. خیلی شایعاتی در مورد ضد گلوله بودن ماشین های ساخت اپل در اطراف ما وجود دارد ، اما شایعاتی وجود داشت که این اتومبیل ها قابلیت پرواز کردن دارند که ...