معرفی محصولات جدید شرکت می

در ماه آینده ، محصولات شرکت می در بازار های کشورهای فرانسه انگلیس و آلمان عرضه شوند و مطمئنا این ورود به بازار منحصر گوشی های هوشمند شرکت می نخواهد بود و علاوه بر این گوشی ها محصولات جدید تری روانه بازار خواهند شد. این شرکت قصد دارد تا در ماه آینده ...