قدرت زیاد امپراطوری مدرنی به نام سامسونگ در کره جنوبی

امپراطوری مدرن بزرگ سامسونگ آنقدر گسترده است که بعضی از ساکنان کره جنوبی می گویند که امکان این وجود دارد که شما فقط با محصولات سامسونگ زندگی خودتان را بگذرانید : شما می توانید با استفاده از یک کارت اعتباری سامسونگ ، یک تلوزیون سامسونگ بخرید و آن را در ...