دستگاه Smart B-Trainer شرکت سونی

شرکت سونی تصمیمی به جا گرفته و قصد دارد تا مربی ورزشی شما را در درون گوش هایتان قرار دهد شما می دانید که نرم افزار های بررسی و ردیابی فعالیت های چه چیزی هستند، و همین طور همه می دانند که هدفون ها محصولات شناخته شده و بزرگی هستند ، ...