اضافه شدن حس لامسه به دست مکانیکی

دست مکانیکی حس لامسه را به پروتز‎های کنترل شده از طریق ذهن اضافه می‎کند . دست مکانیکی ساخته شده توسط دانشگاه جان هاپکینز از تکنولوژی DAPRA بهره می‎برد که به افراد تحت آزمایش اجازه می‎دهد احساسات لامسه‎ی خود را دوباره داشته باشند (اعتبار عکس برای سازمان DAPRA) یک دست مکانیکی با بکارگیری ...