آیا به مقدار کافی از سبزیجات استفاده می کنید ؟

همانطوری که یکی از تازه ترین  تحقبقات نشان داده است ، آمریکایی ها به میزان کافی از میوه ها وسبزیجات استفاده نمی کنند و این امر باعث ایجاد نگرانی در متخصصان تغذیه شده است . چارچوب مصرف این گروه از مواد غذایی کاملا واضح است . هر فرد بالغ باید به ...