آیپد مینی 1 یا ایپد مینی 2 با صفحه رتینا , نظر شما چیست

انتخاب کردن از بین آیپد مینی 1 و آیپد مینی 2 یعنی رتینا زیاد سخت نیست و اگر آیپد مینی 1 رو بردارید خیلی مضحک میشه نه؟ آیپد مینی جدید را بردارید و بگذارید متریال قدیمی به حال خود باقی بماند... در این که سرعت iPad Mini Retina مثل موتور پورش ...