مک مینی جدید اپل معرفی شد! امکانات و مشخصات

23 اکتبر بیشتر به جشن بیرون آمدن آی پد 3 اختصاص داشت ، یک مراسم با یک عنوان اصلی و حرفی از مک مینی جدید اپل نبود, ولی این محصول تازه به دنیا آمده به تنهایی پا به اکوسیستم اپل نگذاشت. در میان تپش معرفی محصول های جدید یک محصول سخت ...