برنامه آیفون Kount.ly برنامه ای برای شمردن همه چیز!

این درست است که تقریبا برای هرکاری یک برنامه در اپ استور اپل وجود دارد و شما میستوانید هر برنامه آیفون یا آیپدی را در آیتونز پیدا کنید. مثلا اگر شما یک برنامه آیفون برای یادداشت برداری بخواهید، انتخاب هایی حتی بیش از حد نیاز برای شما فراهم است ، همین ...