جزئیات تکمیلی از صفحه نمایش گوشی Xperia z5 premium

Xperia z5 premium  اولین گوشی تولید شده با صفحه نمایش 4K شرکت سونی در حال حاضر تنها چند موضوع انجمنی در این باره وجود دارد ، که به این مسئله اختصاص پیدا کرده اند که گوشی هوشمند Xperia z5 Premium ، اولین گوشی با قایل اجرا محتوا های 4K شرکت سونی ...